Pyetësori u zhvillua me 1394 nxënës të klasave X, XI dhe XII me nje zgjedhje rastësore të tyre, në të gjithë shkollat e mesme të Qarkut të Tiranës, me datë 16.05.2016. Qëllim i këtij studimi është evidentimi i shtrirjes se problematikave në institucionet arsimore të Qarkut të Tiranës siç janë: dhuna në shkolla, menaxhimi i mësimdhënies/nxënies, zhvillimi i kurseve private nga mësuesit me nxënësit dhe përdorimi i celularit në orën e mësimit nga mësuesit. (shkarko pdf)