-Lista e pikëve të olimpiadës së informatikes sipas klasave, datë 07.02.2015

- Lista e pikëve të olimpiadës së biologjisë sipas klasave, datë 31.01.2015

- Lista e pikeve te olimpiades se kimise sipas klasave,date 23.01.2015

-Rezultatet e olimpiades se Fizikes,date 20.01.2015

- Rezultatet e olimpiades se Matematikes,date 17.01.2015

Teza e olimpiades te matematikes faza ptat

Çelesi i zgjidhjes se tezes se matematikes per fazen e pare

Teza e olimpiades te fizikes faza pare, viti shkollor 2014-2015

Çelesi i zgjidhjes se tezes se fizikes per fazen e pare

- Çelesi i zgjidhjes se tezes se biologjise per fazen e  pare

- Çelesi i zgjidhjes se tezes se kimise per fazen e pare

- Çelesi i zgjidhjes se tezes se gjuhe shqipe dhe letersise per fazen e pare

- Çelesi i zgjidhjes se tezes se historise per fazen e pare;

- Çelesi i zgjidhjes se gjeografise per fazen e pare; 

Çelesi i zgjidhjes se informatikes per fazen e pare;

-Rezultatet e olimpiades te matematikes kl.IX(faza II)

-Rezultatet e olimpiades se matematikes kl.X (faza II)

-Rezultatet e olimpiades se matematikes kl.XI (fazaII)

-Rezultatet e olimpiades se matematikes kl.XII (faza II)

-Rezultatet e olimpiades se fizikes kl.X (faza II)

-Rezultatet e olimpiades se fizikes kl.XI (faza II)

-Rezultatet e olimpiades se fizikes kl.XII (faza II)

Rezultatet e olimpiades se letersise 2015-2016 (faza e dyte, 02.04.2016)

-Rezultatet e olimbiades se Gjeografise dhe Historise  (faza II 2016)