-Lista e pikëve të olimpiadës së informatikes sipas klasave, datë 07.02.2015

- Lista e pikëve të olimpiadës së biologjisë sipas klasave, datë 31.01.2015

- Lista e pikeve te olimpiades se kimise sipas klasave,date 23.01.2015

-Rezultatet e olimpiades se Fizikes,date 20.01.2015

- Rezultatet e olimpiades se Matematikes,date 17.01.2015

Teza e olimpiades te matematikes faza ptat

Çelesi i zgjidhjes se tezes se matematikes per fazen e pare

Teza e olimpiades te fizikes faza pare, viti shkollor 2014-2015

Çelesi i zgjidhjes se tezes se fizikes per fazen e pare

- Çelesi i zgjidhjes se tezes se biologjise per fazen e  pare

- Çelesi i zgjidhjes se tezes se kimise per fazen e pare

- Çelesi i zgjidhjes se tezes se gjuhe shqipe dhe letersise per fazen e pare

- Çelesi i zgjidhjes se tezes se historise per fazen e pare;

- Çelesi i zgjidhjes se gjeografise per fazen e pare; 

Çelesi i zgjidhjes se informatikes per fazen e pare;

-Rezultatet e olimpiades te matematikes kl.IX(faza II)

-Rezultatet e olimpiades se matematikes kl.X (faza II)

-Rezultatet e olimpiades se matematikes kl.XI (fazaII)

-Rezultatet e olimpiades se matematikes kl.XII (faza II)

-Rezultatet e olimpiades se fizikes kl.X (faza II)

-Rezultatet e olimpiades se fizikes kl.XI (faza II)

-Rezultatet e olimpiades se fizikes kl.XII (faza II)

Rezultatet e olimpiades se letersise 2015-2016 (faza e dyte, 02.04.2016)

-Rezultatet e olimbiades se Gjeografise dhe Historise  (faza II 2016)

-Rezultatet e olimpiades matematike+fizike(faza II 2017)

Rezultatet e olimpiadës të Kimisë  për KL X,XI,XII,Faza II 2018

Rezultatet e olimpiadës së Biologjisë për Kl.X,XI,XI ,Faza II 2018

Rezultatet e olimpiadës së Informatikës për kl X,XI,XII ,Faza II 2018

Rezultate e olimpiadës Gjuhë Shqipe-Letersi për kl X,XI,XII, Faza II 2018

Rezultate e olimpiadës histori faza II për kl X,XII viti 2017-2018

Lista e nxënësve pjesmarrës në fazën e III VITI 2017-2018(MATEMATIKË, FIZIKË, KIMIA, BIOLOGJI,INFORMATIKË,GJSHL

Rezultatet e olimpiadës së gjeografisë ,faza e dytë.

Bazuar në Udhëzuesin vjetor të olimpiadave, faza e tretë e Olimpiadës Kombëtare të Fizikës, viti shkollor 2017-2018, do të zhvillohet në ora 10.00, më dt. 03.03.2018, në gjimnazin “Qemal Stafa”( Rruga e Durrësit, pranë Zogut të Zi).

Rezultatet e olimpiadës së Fizikës (faza III)

 

Rezultatet e olimpiadës faza II viti shkollor 2018-2019

Lënda Matematikë, Fizikë për shkollat e gjimnazet.

( shkarko pdf )

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare për Fazën e dytë në Kimi dhe Biologji viti shkollor 2018-2019

(shkarko pdf)

Rezultatet e olimpiadës për Lenden Informatikë ,Faza e Dytë. 2018-2019

(shkarko pdf)

Rezultatet e olimpiadës për Lenden Letërsisë ,Faza e Dytë. 2018-2019

(shkarko pdf)

Rezultatet e olimpiadës për Lenden Histori dhe Gjeografi ,Faza e Tretë. 2018-2019

(shkarko pdf)