E- Twinning komuniteti per shkollat ne Europe

Në kuadër të 12 vjetorit të e Twinning gjimnazi “Sadik Stavileci” zhvilloi aktivitete, ku mësuesit dhe nxënësit prezantuan projektet e tyre. Përfshirja e mësuesve në këtë projekt është tregues për gjimnazin “Sadik Stavileci” ku i realizojnë më së miri projektet. Ndihmë në realizimin e veprimtarive janë dhe nxënësit e kësaj shkolle. Aktiviteti u pasqyrua me foto të ndryshme. Nxënësit e kësaj shkolle të drejtuar nga mësues dhe drejtoria e shkollës ishin veshur me ngjyrat simbolike të e Twinning verdhë dhe blu. Nxënësit kishin bërë logo në lidhje programin nga materiale të ndryshme (këtu)