Ne daten 18.05.2017, ne kuadrin e realizimit   te  aktiviteteve me teme: “IT education in our schools”ne gjimnazet ku implementohet e-learning,  konkretisht ne gjimnazin "Isa A Boletini" Vorë, u realizua ore mesimi e hapur ne lenden anglisht, me teme "Human qualities". Ora e mesimit u zhvillua nga mesuesja e  gjuhës angleze e  kesaj shkolle Blerta Dushku. Mernin pjese, mesuesit e gjuhës angleze se gjimnazeve te DAR Qarkut Tirane. Mori pjese gjithashtu,  specilaisti i sektorit IT, pranë DAR Qarkut Tiranë,  Z. Astrit Qefalia. Ne fund te ores se mesimit, u zhvillua nje diskutim interesant, ku mesuesit pjesmares, vleresuan avantazhet qe jep teknologjia ne fushen e mesimdhenies dhe nxenies, duke shprehur gadishmerine per ta perdorur edhe ato, ne rast te zgjerimit te ketij projekti ne shkollat e tjera te Qarkut Tirane.