Raportimi ditor mbi deklarimin e vendeve të lira të punës në institucionet arsimore 
               
               
Nr DRAP ZVAP PROFILI KERKUAR SHKOLLA LLOJI I SHKOLLES NUMRI I OREVE GJITHSEJ LLOJI I KONTRATES
1 Durrës Kamëz Muzikë Lidhja e Prizrenit  9-vjecare  20 Provizor