Nr DRAP ZVAP PROFILI KERKUAR SHKOLLA LLOJI I SHKOLLES NUMRI I OREVE GJITHSEJ LLOJI I KONTRATES
1 Durrës Kamëz Matematikë Ibrahim Rugova Gjimnaz  20 Me afat