Nr DRAP ZVAP PROFILI KERKUAR SHKOLLA LLOJI I SHKOLLES NUMRI I OREVE GJITHSEJ LLOJI I KONTRATES
1 Durrës Kamëz Matematikë Isa Boletini Gjimnaz 20 Provizor