Nr DRAP ZVAP PROFILI KERKUAR SHKOLLA LLOJI I SHKOLLES NUMRI I OREVE GJITHSEJ LLOJI I KONTRATES
1 Durrës Kamëz Edukim Fizik Ibrahim Rugova Gjimnaz 22 Provizor