Bashkëlidhur keni programet orientuese te PKAB, viti shkollor 2018-2019 në lëndët: Gjuhë shqipe, gjuhë e huaj dhe matematikë.

1.Gjuhe e huaj shkarko pdf

2.Gjuhe shqipe shkarko pdf

3.Matematike shkarko pdf