1. Rregullorja e PKAB 2016-2017 (ketu).

2. Udhëzimi per zhvillimin e PKAB  2016-2017 (ketu)