Udhezimi Nr.19, date 11.08.2016, per zhvillimin e Provimeve Kombetare ne Arsim Baze ses.II. (Shkarko pdf)