Në vijim të nismës së  Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Shkolla si Qendër Komunitare-Një shkollë miqësore për të gjithë”, një nga organizatat më aktive në zonë Ëorld Vision, erdhi me iniciativën për informimin e prindërve mbi kompetencat, rolin dhe përgjegjësitë që u jep atyre ligji për arsimin praruniversitar. Më shumë se 60 anëtarë të komunitetit, pjesa më e madhe prindër, u informuan nga eksperti, për këtë ligj dhe rolin që u jepet prindërve në institucionet arsimore parauniversitare.