Nr

Emër / Mbiemër

Pozicioni  i Punës

E_mail

1

Eglantina  Metani

Drejtor i DAR Qarkut Tiranë.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Launora Dogjani

Sekretare

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 

Përgjegjësi i Sektorit të Programeve të Zhvillimit

 

4

Halit  Hoxha

Përgjegjësi i Sektorit të  Shërbimeve të Përgjithshme

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Xhevahir  Hoxha

Përgjegjësi i Sektorit të Teknologjisë së Informacionit dhe Statistikës.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Entela    Biti

Përgjegjësi i Sektorit të Kurrikulës dhe Cilesisë.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Teuta Sina

Specialiste e Financës.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Armanda  Çela

Specialiste e Financës.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Frrok   Kaçorri

Specialist i TIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Maliq   Myrto

Specialist i Kurrikulës

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Irma Hysenaj

Specialiste  i Kurrikulës

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Artjom  Azemi

Jurist

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Astrit   Qefalia

Specialist i TIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

Elena    Dimo

Specialiste  e Kurrikulës

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Petrit Ndregjoni

Specialist i TIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Syme   Koçi

Inxhiniere Ndertimi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

Resmie   Muneka

Specialiste e Buxhetit

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Erjola Shehaj

Specialiste e Buxhetit

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Zija Kurti

Specialist i Kuadrit

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Enkelejda Cali

Specialiste e Kuadrit

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.