Për dërgimin e denoncimeve për praktika abuzive, arbitrare apo raste të dyshuara për korrupsion lutemi te drejtoheni ne adresen e Portalit te Bashkeqeverisjes.

https://www.shqiperiaqeduam.al/