Nr

Emër / Mbiemër

Pozicioni  i Punës

E_mail

1.

Gentjan MURATAJ

Drejtor

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Violeta   DACI

Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Driola   GRUDA

Juriste

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Edona JAHAJ

Financiare

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.

Xhevahir HOXHA

Përgjegjës i Sektoritt Monitorimit të Kurrikulës Dhe Zhvillimit Profesional

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Mimoza DAFA

Specialist Sektorit të Monitorimit të Kurrikulës Dhe Zhvillimit Profesional

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

Andon ANDONI

Specialist Sektorit të Monitorimit të Kurrikulës dhe Zhvillimit Profesional

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

Nexhat SHEHU

Specialist Sektorit të Monitorimit të Kurrikulës dhe Zhvillimit Profesional

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.

Eliona MEHMETI

Specialist Sektorit të Monitorimit të Kurrikulës dhe Zhvillimit Profesional

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.