Lista e kandidateve te kualifikuar per testimin me shkrim qe do te zhvillohet me daten 23.04.2019, ne pozicionin psikolog ne shkollen e mesme te bashkuar Zall-Bastar (ketu)