Udhezimi i perbashket i MASR dhe MFE, nr. 27, date 16.08.2018, "Per fillimin e vitit shkollor 2018-2019 ne sistemin arsimor parauniversitar" (shkarko pdf)