Urdhëri i përbashkët i MFE dhe MASR për miratimin e strukturës së vitit shkollor 2018-2019, në sistemin arsimor parauniversitar (shkarko pdf)