Ne baze te shkreses së Drejtorise Arsimore te Qarkut Tirane, me nr. 1382 prot., te dates 12.06.2018, "Njoftim per mbledhjen e komisionit te vleresimit",  gjeni daten dhe orarin  per mbledhjen e komisioneve perkatese sipas shkollave.

(shkarko pdf)