1.2014_Per te drejten e informimit (shkarko pdf)

2.Kerkese per informacion (shkarko pdf)

3.Koordinatori për të drejtën e informimit (shkarko pdf)

4.regjistri i kerkesave (shkarko pdf)