Konkursi për gjuhë frënge në nivel DAR-i.

Kalojnë Fazën e dytë:

·         Artemisa Heti ,Gjimnazi "Sadik Stavileci"

·         Denada Mehmetas ,SH.M.B "Bedri Llagami"Vaqarr

·         Perla Basho,Gjimnazi "New York Hight School"

Faza e tretë nënivel kombëtar zhvillohet në datën 21 Maj 2018.Fituesit e konkursit do të njoftohen në faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit ,Sportit dhe Rinisë.