Njoftim për vende të lira pune, qershor 2017.(këtu)