Faza përfundimtare e konkursit, për pozicionin:" Drejtor i Institucionit Arsimor Publik". (shkarko pdf)