Udhezim Nr.16, date 03.08.2016 i MAS dhe MMSR, per fillimin e vitit shkollor 2016-2017. (shkarko pdf)