Te nderuar Drejtore,

 
Në kuadër të zhvillimit të testimit ndërkombëtar PISA 2018 Studimi Kryesor , (Main Study), i cili do të zhvillohet në periudhen Prill- Maj 2018 kerkohet nga ju  plotesimi i tabeles bashkelidhur me nxenesit e datelindjes nga 01 Janar 2003 deri ne 31 Dhjetor 2003.