Shkarko ( PDF )

Shënim: Afati i ankimimit është data 18.11.2020. Në datën 20.11.2020 ora 10:00 në katër DRAP-et sipas njoftimit që do merrni do zhvillohet testimi me shkrim.Suksese!