Udhëzues për vlerësimin e nxënëse gjatë mësimit në distancë dhe për mbylljen e vitit shkollorë 2019-2020

Shkarko ( PDF )