Ju njoftijmë që për të gjithë mësuesit që nuk kanë pasqyruar preferencat e tyre në portalin "Mësues për shqipërinë" apo që kanë mungesë në sistem të ZVA të deklaruar në shtojcën 4, do keni mundësi të logoheni në portal ditën e mërkurë datë 10/17/2019 nga ora 8:00 deri në orën 17:00