Print
Hits: 827

Qarkore "Për sigurimin e dokumentacionit shkollor, materialeve mësimore dhe vënien në 

dispozicion të ambienteve të caktuara si qendra votimi" 

kliko (Qarkore)