Print
Hits: 2498

Te nderuar kandidate!  Beni ankimim sipas kreut  8 te Udhezimit nr. 13 dhe brenda afatit do te merrni pergjigje.  Ankimimi behet ne ZVA perkatese dhe me pas vjen ne DRAP  Durres. Pas shqyrtimit ju merrni formularin sipas shtojces 3 dhe vazhdoni procesin. Dite te mbare!

Kliko (udhezimi nr.13)