Ju njoftojmë se duke filluar nga data 05.06.2019- 11.06.2019, në ZVA Kamëz fillojnë regjistrimet e kandidatëve për Provimin e Shtetit ( Licensën)!