1- Urdhëri për miratimin e formularëve A1/A1Z dhe Udhëzuesve përkatës për MSH 2021

Shkarko ( PDF )

2- Urdhëri për miratimin e kalendarit të MSH 2021

Shkarko ( PDF )

3- Datat e aplikimit për formularët A1 dhe A1Z

Shkarko ( PDF )

4- Urdhër për miratimin e listës së profileve dhe llojeve të testeve të MSH 2021

Shkarko ( PDF )

5- Urdhër Nr.117, datë 11.12.2020 për miratimin e periudhës së aplikimeve me formularët A1/A1Z për MSH 2021. 

Shkarko ( PDF )

6- Urdhër Nr.364, Datë 24.12.2020 për miratimin e rregullores për zhvillimin e Maturës Shtetërore në Republikën e Shqipërisë.

Shkarko ( PDF )

7- Udhëzim Nr.3, datë 08.02.2021, për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të Maturës Shtetërore 2021. 

Shkarko ( PDF )

8- Urdhër Nr.27, datë 07.04.2021, për miratimin e periudhës së aplikimieve me formularët A1/A1Z për MSH 2021. 

Shkarko ( PDF )

9- Modele testesh të Maturës Shtetërore 2021.

Shkarko ( PDF )

10- Udhëzimi Nr.13, datë 09.07.2021, për organizimin dhe zhvillimin e sesionit të dytë të provimeve të Maturës Shtetërore 2021 dhe Maturës Shtetërore Profesionale 2021.

Shkarko ( PDF )