Urdhër Nr.125, datë 29.05.2020 për shfuqizimin e urdhërit Nr.101, datë 01.04.2020.

Shkarko ( PDF )