Urdhër për marrjen e masave "Për shpalljen e gjendjes së fatkeqsisë natyrore"

Shkarko ( PDF )