Udhëzim për kriteret dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve.

Shkarko ( PDF )