Gjatë takimit të konferencën njëditore me titull’’ Edukimi për qytetari demokratike në shkollë dhe komunitet’’ më datë 12 mars 2018, në ambientet e hotel Tirana Internacional, DAR Qarku Tiranë u prezantua me projektet e  shkollave 9 vjeçare "17 Shkurti"Qesarake dhe shkollës 9 -vjeçare Vore. (foto)