1. Mёsim i hapur

         2. Lёnda: Fizikё.

         3. Klasa:7

         4. Tema: Energjia

         5. Mësuesja: Albana Merepeza.

Nё shkollёn 9-vjeçare”Bashkim Berisha”Ndroq,nё datёn 13 nёntor 2017,u zhvillua njё orё mёsimi i hapur.Tё pranishёm  ishin mёsues tё shkollёs,pёrfaqёsues tё Bordit ,pёrfaqёsues tё prindёrve si dhe pёrfaqёsues tё Qeverisё sё nxёnёsve si dhe kryetarwt e rrjeteve profesionale per fushen “Shkencat e natyrws”.

Mёsuesja e fizikёs,Albana Merepeza,kishte punuar me mjaft seriozitet  dhe pёrkushtim pёr realizimin e materialit tё cilin e paraqiti me anё tё projektorit pёrpara nxёnёsve.

Edhe nxёnёsit treguan pёrgatitje tё lartё nё linjёn Energjia.Gjithashtu ata kishin pёrgatitur vete edhe postera si dhe mjete tё tjera siç ishin njё mulli me erё njё qark i thjeshtё elektrik si dhe njё panel diellor.

Ora e hapur i arriti objektivat e vendosura nga mёsuesja e lёndёs.

 

Gjatё javёs do tё vijojnё mёsimet e hapura me tё tjerё mёsues nё lёndё dhe klasa tё ndryshme.

Foto nga orët e hapura

(shkarko pdf)

Materiali në PowerPoint

(shkarko pp)